Aktualności

AKADEMIA CSIOZ zakończona

15 grudnia w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia konferencja pod tytułem „Informatyzacja podmiotów leczniczych – dojrzałość cyfrowa i bezpieczeństwo danych”. Była to druga w historii konferencja w ramach cyklu Akademii CSIOZ, a uczestniczyło w niej ponad 150 specjalistów w dziedzinie informatyzacji służby zdrowia, instytucji zaangażowanych w promowanie najnowocześniejszych standardów IT w służbie zdrowia, praktyków i ekspertów.

Wydarzenie było naturalną konsekwencją sukcesu pierwszej konferencji w ramach Akademii CSIOZ.

„Konferencja dała nam możliwość merytorycznego przyjrzenia się istotnym zagadnieniom z zakresu informatyzacji ochrony zdrowia. Wśród tematów wydarzenia znalazły się m.in.: informatyzacja szpitali czy ochrona i przetwarzanie danych osobowych – temat bardzo istotny w związku ze zbliżającym się wdrożeniem dyrektywy RODO.  Opowiedzieliśmy także o postępach w projekcie P1 i zbliżającym się wdrożeniu e-recepty. Od wakacji uruchomiliśmy środowisko testowe i finalne testy całego systemu. Teraz przygotowujemy się do pilotażowego wdrożenia e-recepty w 1-4 mniejszych polskich miastach.” powiedział Marcin Węgrzyniak, Dyrektor CSIOZ.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać ponad 17 wystąpień, przedstawionych przez 20 prelegentów, którzy poruszali także takie tematy jak: metody audytu i weryfikacji postępów w informatyzacji ochrony zdrowia, postępy w przygotowaniu strategii e-zdrowia przez Ministerstwo Zdrowia, czy praktyczne aspekty informatyzacji i działania systemów, tworzonych przez CSIOZ.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny, podsumowujący zaprezentowane tematy, w którym udział wzięli: Marcin Węgrzyniak, Dyrektor CSIOZ; Paweł Masiarz, Z-ca Dyrektora ds. teleinformatycznych CSIOZ; Dr. Inż. Kajetan Wojsyk – Z-ca Dyrektora ds. bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej CSIOZ; Wojciech Górnik, Z-ca Dyrektora ds. informacji i współpracy z regionami CSIOZ.