Program konferencji

  8.30-10.00
Rejestracja uczestników
10:00-10:10
Powitanie uczestników
Marcin Węgrzyniak, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
10:10-10:30
Informacje o strategii e-zdrowia
Katarzyna Przybylska, naczelnik Wydziału Koordynacji Polityki Rozwoju, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia
10:30-10:45
Podsumowanie wyników badania modelem EMRAM
Wojciech Górnik, z-ca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
10:45-11:10
Kompleksowa informatyzacja dużego szpitala - ewolucyjnie czy rewolucyjnie?
dr inż. Marcin Wojciechowski, kierownik Działu Teleinformatyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
11:10-11:45
Rozwiązania informatyczne wspierające pracę personelu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy
mgr inż. Marcin Ziółkowski, kierownik Sekcji Utrzymania i Rozwoju Systemów Informatycznych Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
mgr inż. Magdalena Marciniak, dyrektor ds. Technicznych i Eksploatacji w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
11:45-12:00
Przerwa kawowa
12:00-12:20
Wizja architektury SIOZ
Paweł Masiarz, z-ca Dyrektora ds. Teleinformatycznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
12:20-12:40
Stan prac Projekt P1 – pilotaż e-recepty i środowisko integracyjne
Marcin Węgrzyniak, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
12:40-13:00
Połączenie podejścia klasycznego oraz zwinnego na przykładzie Projektu P1 (Prince2 oraz Agile)
Andrzej Sarnowski, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Podejście agilowe na przykładzie Projektu P1 – egzekwowanie czyli jak skutecznie zabezpieczyć cele inwestora
Wojciech Stefanowicz, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
13:00-13:20
Platforma P2 – praktyczne zastosowanie
Dagmara Niemczyk, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
13:20-13:40
Podsumowanie pilotażu platformy Tukan
Roman Radomski, prezes Polskie Stowarzyszenie HL7;
Adam Konka, prezes Zarządu Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia;
Paweł Masiarz, z-ca Dyrektora ds. Teleinformatycznych, CSIOZ
13:40-14:20
Lunch
14:20-14:35
Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia (P4) – System Monitorowanie Kształcenia
Konrad Sulej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
14:35-14:50
Moja rola w Systemie Monitorowania Kształcenia
Agnieszka Skowerska, Kierownik Działu Merytorycznego Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
14:50-15:10
Otwarte dane publiczne
dr inż. Kajetan Wojsyk, z-ca dyrektora ds. bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej, CSIOZ
15:10-15:30
Rekomendacje CSIOZ w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania EDM
Jarosław Pudzianowski, Pełnomocnik Zarządzania Bezpieczeństwem, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
15:30-15:45
Kodeks RODO – informacja o postępie prac
Zuzanna Kosakowska , Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
15:45-16:05
Przygotowanie do RODO aspekty praktyczne
dr Rafał Fabry, Śląskie Centrum Chorób Serca
Mariusz Bak, Śląskie Centrum Chorób Serca
16:05-16:20
Implementacja RODO w sektorze zdrowia - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
Piotr Najbuk, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
16:20-16:30
Krótka przerwa techniczna
16:30-17:00
Panel dyskusyjny podsumowujący tematy zaprezentowane podczas konferencji
17:00
Przerwa kawowa
19:00
Uroczysta kolacja oraz Kabaret